måndag 19 januari 2009

Kvällen och Kåren

Denna kvällen ska jag ägna åt att förbereda morgondagens möten i Halmstad. Jag har först kårstyrelsemöte och därefter överlämningsmöte med gamla (vi) och nya (dom) styrelsen för Nollningen. Då ska vi bl.a. gå igenom vår verksamhetsberättelse samt projektresultat. Jag ogillar att skryta (nu ljuger jag, jag älskar att skryta), men jag känner mig tvungen att nämna det här. Under det året jag satt som ordförande för Nollningen ökade vi den rena vinsten med runt tio gånger mer än föregående år (Utan ett sjukt bra jobb året innan hade vi dock aldrig haft förutsättningar nog att lyckas).

Det är ett resultat av hårt slit med sponsorsamarbeten, merförsäljning och översyn och reglering av kostnaderna. Det är spännande det där med hur olika människor ser på Studentkårsverksamhet och lönsamhet. Hela en studentkårs existens berättigas ju av medlemmarna. Givetvis går en kårs medlemmar först i alla fall, vi som arbetar i kårstyrelsen för Halmstad Studentkår har alltid medlemmarnas bästa för ögonen. Men vad många verkar ha svårt att förstå eller förlika sig med är att ju bättre en ideell organisation går rent ekonomiskt, desto mer kan organisationen erbjuda sina medlemmar.Ofta hör jag argument om att vår främsta uppgift som kårstyrelse borde vara att erbjuda studenterna tillika medlemmarna massor av skojiga aktiviteter, billig öl och sänka kåravgiften. Vad de bakom dessa argument inte ser (eller blundar för) är att en studentkår gör så mycket mer. Vi bedriver utbildningsbevakning, påverkar politiker på lokal och regional nivå (och nationell också, för den delen), stöttar studenter i studiesociala frågor som t.ex. bostäder, vi arbetar för att ta fram samarbeten med näringslivet som ska gynna medlemmarna (och göra steget mellan akademin och näringslivet kortare) och mycket, mycket mer. En ideell organisation har inget intresse av att samla pengar på hög, alls. Tvärtom pumpas alla pengar ut i organisationen igen, tillbaka till medlemmarna.

Jag är inte på något sätt en ekonom, och har inte kompetens nog att göra någon djupare analys av hur ekonomin bör se ut inom en ideell organisation (eller annan organisation heller för den delen), men jag är medveten nog att se att det i slutändan är medlemmarna som gynnas av en organisation med god ekonomi.

Hur som helst, jag försvann på ett litet sidospår här, vad jag skulle säga är att jag är väldigt stolt över att ha lyckats öka vinsten av Nollningen såpass mycket under mitt mandatår. Och jag är övertygad om att även nästa års ordförande och styrelse kommer att göra ett minst lika bra jobb (mycket bättre, till och med).

Inga kommentarer: