lördag 20 december 2008

Kära medmänniskor

Ni andra som liksom mig för tillfället kämpar/har kämpat med en c-uppsats. Jag har en fråga och hinner inte vänta på svar från min handledare.

Är det okey att mynta ett eget begrepp och kan man i så fall göra det i teoriavsnittet? Eller är det något som ska presenteras i analysen som ett resultat av studien?

Inga kommentarer: